COACHEE spel

Het COACHEE! spel’ kun je haast geen spel noemen. Het is een inspirerende tool voor iedereen die op een coachende wijze met kinderen werkt.
Het is een praktisch en veelzijdig kindercoach-tool met een veelheid aan diverse werkvormen om in te zetten.

Het spel kan worden gespeeld met kinderen, jongeren en volwassenen en geeft op een veilige en rustgevende manier veel informatie over de coachee, de situatie waarin de coachee zich bevindt en de hulpvraag of levensles die bij de coachee speelt.

Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema’s:

* kind en familie

* het zelfbeeld en probleemoplossend vermogen

* kwaliteiten en talenten

* hulpvraag of het probleem van het kind 

* het kind op school

* het hebben van en omgaan met emoties 

Waar staat COACHEE! voor?
C oncrete en praktische werkwijze voor iedereen die met kinderen werkt.
O ntwikkeld in de kindercoach-, opleidings- en onderwijspraktijk.
A fgestemd op de hulpvraag van het kind, de ouders en de begeleider.
C ursussen en workshops voor wie met kinderen werkt.
H oofd, hart en handen worden aangesproken.
E ffectief hulpmiddel om het ontstane probleem naar de oplossende fase te begeleiden.
E igen kwaliteiten en talenten van zowel het kind, als de ouders en de begeleider staan voorop.

Kinderen, jongeren en volwassenen die het spel inmiddels hebben gespeeld zijn enthousiast.
‘ik wilde dat het nog niet was afgelopen’ (Tim, 11 jaar)
‘mag ik het volgende keer weer spelen?’ (Roy, 10 jaar)
‘ik vind de tekenopdrachten het leukste!’ (Suzanne, 8 jaar)
‘Wat leuk, zo leer ik mijn kind op een hele andere manier kennen!’ (vader van Tim)
‘Wat is het magisch om direct al bij de eerste opdracht de diepte in te gaan. Ik ben verbijsterd hoe dit werkt’ (Jolanda, 46 jaar)

Het COACHEE! spel is op vele manieren aan te bieden. Bijvoorbeeld in één op één situatie met coachee en begeleider, met de mogelijkheid dat bij het kind de ouders ook meespelen. Maar ook met groepjes kinderen of in de klas.