LEREN LEREN Methode

Leren

In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers.

Voor iedereen

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken. Jeugd ervaart (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie. Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

Beeld en taal

Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het lange termijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Tekstbegrip

Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

Zelfvertrouwen

School biedt lesstof op een vaste, talige manier aan. Als succeservaringen uitblijven, ontstaat onzekerheid. Faalangst, weinig zelfvertrouwen en onnodige stress belemmeren het leren. Een vicieuze cirkel waar soms moeilijk uit te komen is. Met behulp van speciale oefeningen en elkaars ervaringen leren kinderen probleemsituaties het hoofd te bieden en ontstaat er (weer) ruimte voor het leren.

Conceptmap

Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het lange termijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.

Leren kun je leren!

Leersucces is gebaseerd op inzicht in je leervaardigheden. Belangrijke pijlers zijn goed ontwikkelde executieve functies (EF), motivatie en werkhouding. Het één heeft een directe relatie met het ander. Wie weinig motivatie ervaart zal een zwakke werkhouding hebben, wat direct invloed heeft op de leerresultaten en dus weer op de motivatie. De LEREN LEREN Methode zorgt voor grip op leersucces.

Voor alle leerlingen in het PO, VO en MBO.

Hieronder ontdek je waarom deze methode zo effectief is:

 • Voor iedereen: Geschikt voor leerlingen in het basisonderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
 • Ontdek je talenten: Word je bewust van je eigen talenten en leer hoe je ze kunt inzetten tijdens het studeren.
 • Inzicht in je brein: Begrijp hoe je hersenen werken en ontdek jouw unieke leerstijl.
 • Geheugentechnieken: Leer technieken om informatie effectiever te onthouden.
 • Beter tekstbegrip: Maak gebruik van de unieke Kleurmethode om teksten beter te begrijpen.
 • Conceptmap: Ontdek hoe je lesstof kunt structureren in overzichtelijke conceptmap.
 • Leuk en visueel leren: Gebruik leuke en visuele methoden om lesstof aan te pakken.
 • Bewezen effectief: Deze methode werkt en is ideaal voor kinderen met dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenkers en hoogbegaafden.
 • Praktische handvatten: Krijg tips voor het maken van werkstukken, spreekbeurten, boekenbeurten en projecten.
 • Direct resultaat: Ervaar een verbetering bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie.
 • Minder faalangst: De training helpt bij het aanpakken van faalangst en vergroot je zelfvertrouwen.

Met de LEREN LEREN Methode kun je op een nieuwe manier leren. Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe deze methode je kan helpen om te slagen op school en daarbuiten.